Eurojuris Informerer nr. 2 2020: Anskaffelser og entreprise

Sommerutgaven av Eurojuris Informerer er fersk fra trykken, og  advokat Ole Magnus Heimvik har i denne utgaven bidratt med et innlegg om totalentreprise.  «En totalentreprise vil i all hovedsak beskrive funksjonene byggherren ønsker, ikke uførelsesmetodene.»

Vi anbefaler deg å lese brosjyren, som du finner her.English