Eurojuris Informerer nr. 2: Arv og skifte

Eurojuris har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om arv og skifte, og heftet omhandler blant annet den nye arveloven.

I Eurojuris Informerer finner du mye nyttig informasjon, og du kan lese brosjyren her.English