Priser

Faglig kvalitet, på en effektiv måte og til en

konkurransedyktig pris

For våre tjenester faktureres arbeidet på timebasis. I enkeltsaker, og ved forespørsel vil vi kunne gi en avtalt pris eller et prisoverslag om saken/sakens karakter tilsier det. 

Konkret sats for oppdraget innenfor intervallet avtales konkret og fremgår også av vår oppdragsbekreftelse. I en del tilfeller er det også aktuelt å ta betalt for sekretærarbeid.

Ytterligere opplysninger knyttet til våre priser og vilkår fremgår av vår oppdragsbekreftelse som sendes ut i tilknytning til oppstart av et oppdrag, eller ved å rette et spørsmål til ansvarlig partner/advokat.

Se oppdragsbekreftelse her.

Timepriser

Standard timepriser pr. 1. oktober 2016Eksklusive mvaInklusive mva
Partnerkr 1 600 - 2 300kr 2 000 - 2 875
Ansatt advokatkr 1 500 - 2 100kr 1 875 - 2 625
Sekretærarbeid
kr 700kr 875
Saker etter offentlig salærsats - gjeldene sats p.t.kr 1 020kr 1 275
Konkursbo og dødsbo - gjeldene sats p.t.kr 1 447,50kr 1 809
Samarbeidspartner/salæravtaler følger de fastsatte rabattavtaler mellom samarbeidspart og Hald & Co

Samarbeidsavtaler

Avdelingskontor i Grimstad

Vi har også en avdeling i Grimstad, der vi har etablert et kontorfellesskap med advokatene Lars Ths. Rodvelt og Marianne Rodvelt. Besøksadresse i Grimstad er Skolegaten 6.

Huseiernes Landsforbund og Tryg

Vi har samarbeidsavtaler med Huseiernes Landsforbund og Tryg Forsikring. Dette gir deg som kunde bistand til rabatterte priser.

Rammeavtaler

Vi tilbyr også egne rammeavtaler for små og store bedrifter. Flere kunder har valgt en slik samarbeidsavtale for å få en optimal oppfølging.