THOMAS NORDGÅRD

advokat og partner

THOMAS NORDGÅRD

Advokat Thomas Nordgaard, Hald & Co

E-post: tn@haldco.no

Telefon: 37 00 49 70

Mobil: 97 66 68 46

Advokatbevilling 2000

Juridisk embetseksamen 1996

Kompetanseområder 

 • Selskapsrett
 • Kontraktsrett
 • Transaksjonsrelatert juss
 • Regulatoriske forhold
 • Alminnelig forretningsjuss
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Tingsrett
 • Arbeidsrett
 • Konkurs- og insolvens
 • Prosedyre

 

Praksis

 • 2011 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA
 • 2010 – 2011: Nestleder Forbrukertvistutvalget
 • 2001 – 2010: Advokat i Vogt & Wiig AS
 • 2001 – 2001: Bedriftsøkonom ved Handelshøyskolen BI
 • 2000 – 2001: Advokatfullmektig Andersen Legal ANS
 • 1998 – 2000: Dommerfullmektig Rana tingrett
 • 1996 – 1998: Førstekonsulent i Barne- og familiedepartementet, Forbrukeravdelingen