ROALD SOLBERG-JACOBSEN

advokat og partner

ROALD SOLBERG-JACOBSEN

Advokat Roald Solberg-Jacobsen, Hald & Co

E-post: rsj@haldco.no

Telefon: 37 00 49 70

Mobil: 97 50 42 85

Cand. jur. 2003

Kompetanseområder 

Arbeider variert innenfor firmaets fagområder, herunder:

 • Kontraktsrett
 • Entrepriserett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Offentlige anskaffelser
 • Alminnelig forretningsjus
 • Arv/skifte/familierett

 

Praksis

 • 2009 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA
 • 2007 – 2009: Kommunejurist i Arendal kommune
 • 2005 – 2007: Skatteoppkrever/juridisk rådgiver i Tvedestrand kommune
 • 2004 – 2005: Juridisk rådgiver ved Trygdeetatens Innkrevingssentral
 • 2002 – 2002 Seminarleder, Universitet i Bergen