ODA K. GRAVÅS

advokat

ODA K. GRAVÅS


Advokatfullmektig Oda K. Gravås, Hald & Co

E-post: okg@haldco.no

Telefon: 37 00 49 70

Mobil: 92 61 71 47

Advokatbevilling 2014

Master i Rettsvitenskap 2012

Kompetanseområder

Arbeider variert innenfor firmaets fagområder, herunder

  • Fast eiendoms rettsforhold, tingsrett og naborett
  • Plan- og bygningsrett
  • Offentlige anskaffelser
  • Kontraktsrett, alminnelig forretningsjus

 

Praksis

  • 2012 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA
  • 2010 – 2012: Engasjement ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
  • 2009 – 2010: Rådgiver, Jushjelpa i Midt-Norge, Trondheim