MAGNE OLSEN

advokat og partner

MAGNE OLSEN


Advokat Magne Olsen, Hald & Co

E-post: mo@haldco.no

Telefon: 37 00 49 70

Mobil: 90 76 60 47

Møterett for Høyesterett 2014

Advokatbevilling 2004

Cand. jur. 1996

Kompetanseområder 

 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett, forsikringsrett og pensjon
 • Fast eiendoms rettsforhold og entreprise
 • Barnefordeling, barnevern, familierett og skifte
 • Alminnelig praksis med prosedyre

 

Praksis

 • 2014 – d.d.:  Advokatfirma Hald & Co DA
 • 2011 – 2014: Partner i Advokatfirmaet Ove Andersen, Alice Jervell og Magne Olsen AS
 • 2007 – 2010: Ansatt i advokatfirmaet Ove Andersen og Alice Jervell ANS
 • 2006 – 2007: Dommerfullmektig ved Aust-Agder tingrett
 • 2004 – 2006: Advokat i Abelia
 • 2002 – 2004: Advokatfullmektig i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
 • 1997 – 2002: Førstekonsulent/rådgiver i Sosial- og helsedepartementet

 

Verv

 • Styremedlem Nettbuss Sør AS (2011-2013 )
 • Styreleder/styremedlem i LO/NHO-ordningene (2002-04)
 • Sekretariatsleder for NOU 2004:3 Arbeidsskadeforsikring.
 • Tidligere styreverv i Forsikringsklagekontoret
 • Verv/medlem Forsikringsskadenemda
 • Sekretær for NOU 1999:6 Sjømannspensjon