LISE ILSTAD

advokat

LISE ILSTAD

Advokat Lise Ilstad, Hald & Co

E-post: li@haldco.no

Telefon: 37 00 49 70

Mobil: 41 45 91 34

Cand. jur. 2003

Kompetanseområder 

Arbeider variert innenfor firmaets fagområder, herunder:

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Plan- og bygningsrett
  • Familierett
  • Barnefordeling/barnevern
  • Alminnelig praksis med prosedyre
  • Strafferett
  • Fast bistandsadvokat for Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett

 

Praksis

  • 2008 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA
  • 2008 – 2008: Dommerfullmektig Aust-Agder tingrett
  • 2004 – 2008: Juridisk førstekonsulent/juridisk rådgiver ved Fylkesmannen i Aust-Agder