BJØRN RENER-LARSEN

advokat og partner

BJØRN RENER-LARSEN

Advokat Bjørn Rener-Larsen

E-post: brl@haldco.no

Telefon: 37 00 49 70

Mobil: 95 96 64 75

Advokatbevilling 1999

Cand. jur. 1997 (UIO)

Kompetanseområder 

 • Konkursrett/ bobehandling
 • Familie- og arverett
 • Kontraktsrett
 • Alminnelig forretningsjus
 • Strafferett
 • Fast forsvarer for Aust-Agder tingrett og Agder lagmannsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Alminnelig praksis med prosedyre
 • Offentlige anskaffelser

 

Praksis

 • 2008 – d.d.: Advokatfirma Hald & Co DA
 • 2005 – 2008: Egen praksis
 • 1997 – 2004: Advokatfullmektig/advokat, advokatfirmaet Ove Andersen og Alice Jervell, Arendal
 • 1998 – 2001: Dommerfullmektig, Sand tingrett, Grimstad
 • 1997 – 1998: Advokatfullmektig, advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo
 • 1994 – 1995: Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

 

Utgivelser

 • 1996:  Pant og kreditorbeslag i standardiserte aksje- og aksjeindeksopsjoner, publisert i serien Det nye pengesamfunnet, Norges forskningsråd.