Om Hald

ETABLERT I 1969

Advokatfirma Hald & Co

Da advokatene Ulf Onsrud og Christen Toft i 1969 overtok advokatvirksomheten etter advokat Søren Hilmar Kløcker hadde han, og før det hans far, drevet advokatfirmaet i en årrekke – siden lenge før andre verdenskrig. Hald & Co er i dag Aust-Agders største advokatfirma.

Fimaet har beholdt sitt navn etter advokat Anders Hald som var partner i firmaet fra 1980 til 2012. Det er i dag 5 erfarne advokater som er partnere i firmaet, og det er 4 ansatte advokater. Firmaet har kontorer i Otterslandgården ved sjøkanten på Tyholmen i Arendal sentrum.

Firmaet har hatt og har sin advokatvirksomhet først og fremst innenfor den sivilrettslige del og da som allmenjuridisk praksis med hovedtyngde innen næringslivet, bobehandling, bygnings- og entrepriserett, arbeidsrett, faste eiendommers rettsforhold m.v. Firmaets medarbeidere har i sitt arbeid et høyt fokus på kvalitet, og er i sitt arbeid opptatt av å opptre hederlig og etterrettelig.

Fra 1. april 2016 har vi inngått samarbeid/kontorfellesskap med advokatene Lars Ths. Rodvelt og Marianne Rodvelt i Grimstad, som holder til i nyoppussede lokaler midt i sentrum (Skolegaten 6).

Advokatene

TBB_OleMartin_5058-Edit

Ole Magnus Heimvik

Advokat / Partner
TBB_Bjoen_Reiner_Larsen_5021-Edit

Bjørn Rener-Larsen

Advokat / Partner
TBB_Thomas_Nordgaard_4953-Edit

Thomas Nordgård

Advokat / Partner
TBB_Magne_Olsen_4949-Edit

Magne Olsen

Advokat / Partner
TBB_Roald_Solberg_Jacobsen_4981-Edit

Roald Solberg-Jacobsen

Advokat / Partner
TBB_Lise_Ilstad_5253-Edit

Lise Ilstad

Advokat
TBB_Glenn_Heia_4856-Edit

Glenn Vidar Heia

Advokat
TBB_9727

Lars F. Hvalgård-Bakke

Advokat
TBB_Oda_Gravaas_4912-Edit

Oda K. Gravås

Advokat
Ole Petter Stige

Ole Petter Stige

Advokat

Sekretærene

TBB_Christin_Larsen_4768-Edit

Christin Larsen

Sekretær
TBB_Marte_Eskeland_4797-Edit

Marte Eskeland

Sekretær
TBB_Sonja_Brekkemoen_4811-Edit

Sonja Brekkemoen

Regnskapsmedarbeider
Tonje Vestervik

Tonje Vestervik

Sekretær