Aktuelt

Mange får overført eiendom fra foreldre eller nærstående ved arv eller som forskudd på arv. Når flere personer/søsken overtar en slik eiendom sammen, oppstår et sameie. Det er flere problemstillinger dere bør tenke på når dere legger opp til et sameie eller allerede befinner dere i et sameie....

I Hald & Co bistår vi jevnlig med ulike former for generasjonsskifte, herunder særlig knyttet til overføring av familiebedrifter og fast eiendom. Våre advokater har spisskompetanse på blant annet arverett, selskapsrett og fast eiendom, og vi har derfor en helhetlig tilnærming til generasjonsskifter....

Hald & Co er et av Sørlandets ledende juridiske fagmiljøer. Vi søker nå traineer som vil få arbeide tett med våre partnere og ansatte advokater. Søknad kan sendes til post@haldco.no med karakterutskrift og CV. ...

Høyesterett avsa 14. mars 2017 dom i en økonomisk straffesak som gjaldt betydelige skatteunndragelser og brudd på bokføringsloven (HR-2017-553-A). Forholdene var begått for flere år siden. Dommen viser at den nye straffeloven, som trådte i kraft 01.10.15, tidvis må anvendes på forhold begått da straffeloven av 1902 gjaldt....