wave1920x400
HØYT KVALIFISERTE ADVOKATER
INNENFOR DE FLESTE FAGOMRÅDER

ADVOKATFIRMA HALD & CO

Leverer faglig kvalitet, på en effektiv måte
og til en konkurransedyktig pris

Våre fagområder

Advokatfirmaet Hald & Co yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Vi bistår både næringsdrivende, offentlige etater og privatpersoner.

Våre advokater

Advokatfirma Hald & Co har 9 høyt kvalifiserte advokater med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder.

Aktuelt fra Hald & Co
  • Mange får overført eiendom fra foreldre eller nærstående ved arv eller som forskudd på arv. Når flere personer/søsken overtar en slik eiendom sammen, oppstår et sameie. Det er flere problemstillinger dere bør tenke på når dere legger opp til et sameie eller allerede befinner dere i et sameie....

  • Hald & Co DA og dinHR AS inviterer til frokostmøte om arbeidsgivers handlingsrom ved langtidssykefravær på Krøgeneslåven 28. september 2017 kl 08.00-09.30. Arrangementet er gratis....

  • I Hald & Co bistår vi jevnlig med ulike former for generasjonsskifte, herunder særlig knyttet til overføring av familiebedrifter og fast eiendom. Våre advokater har spisskompetanse på blant annet arverett, selskapsrett og fast eiendom, og vi har derfor en helhetlig tilnærming til generasjonsskifter....

  • Hald & Co er et av Sørlandets ledende juridiske fagmiljøer. Vi søker nå traineer som vil få arbeide tett med våre partnere og ansatte advokater. Søknad kan sendes til post@haldco.no med karakterutskrift og CV. ...