wave1920x400
HØYT KVALIFISERTE ADVOKATER
INNENFOR DE FLESTE FAGOMRÅDER

ADVOKATFIRMA HALD & CO

Leverer faglig kvalitet, på en effektiv måte
og til en konkurransedyktig pris

Våre fagområder

Advokatfirmaet Hald & Co yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Vi bistår både næringsdrivende, offentlige etater og privatpersoner.

Våre advokater

Advokatfirma Hald & Co har 9 høyt kvalifiserte advokater med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder.

Aktuelt fra Hald & Co
  • Endringene trer i kraft 1. juli og innebærer fjerning og lemping av en del krav. Formålet har vært et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader....

  • Høyesterett har i en fersk avgjørelse kommet med en viktig avklaring i forhold til mangelsvurderingen for boliger som er solgt med "som den er" forbehold etter avhendingsloven § 3-9. ...

  • Tema: Hvordan best håndtere ansatte som ikke leverer, og kravet til dokumentasjon ved en eventuell oppsigelse. ...

  • Høyesterett avsa 5. april 2017 dom i en sak der en dødssyk far kort tid før han tok sitt eget liv hadde solgt en odelseiendom til sin yngste sønn (sak HR-2017-716-A). Eldstesønnen, som var bedre odelsberettiget, mente han hadde rett til å overta gården på dødsboskiftet etter faren, og at han da skulle nyte godt av det såkalte åsetesfradraget som er nedfelt i bestemmelsen om åsetestakst i odelsloven § 56. Gården var imidlertid solgt fra faren til den yngste sønnen før faren tok sitt liv, og befant seg således i utgangspunktet ikke i dødsboet etter faren....